Privacy verklaring

Privacyverklaring Al Hayat Dance Studio, gevestigd aan De Klomp 122, 7511 DJ Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens: Al Hayat Dance Studio! De Klomp 122, 7511 DJ Enschede +31 06-83862832  https://www.alhayat-dance.nl  Persoonsgegevens die wij verwerken Al Hayat Dance Studio! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer(s) • E-mailadres • Bankrekeningnummer • IP-adres • Gegevens over jouw activiteiten op onze website • Internetbrowser en apparaat type • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik van de ledenpagina’s op onze website, in correspondentie en telefonisch • Foto- en video-opnames Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Al Hayat Dance! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alhayat-dance.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Al Hayat Dance! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het voeren van onze ledenadministratie • Het afhandelen van jouw betaling • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie aangaande onze website en/of dienst en/of commerciële (reclame) uitingen aangaande onze website en/of dienst • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • Al Hayat Dance Studio! analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren • Al Hayat Dance Studio! maakt video-opnames voor beveiligingsdoeleinden om haar eigendommen, haar medewerkers en haar bezoekers te beschermen en er op toe te zien dat huisregels worden nageleefd Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Al Hayat Dance Studio! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: • Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd • Het bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type wordt bewaard tot uiterlijk 1 maand na beëindiging van onze overeenkomst • Gegevens over jouw activiteiten op onze website worden geanonimiseerd maximaal 25 maanden bewaard • Video-opnames die gemaakt worden voor beveiligingsdoeleinden worden maximaal 30 dagen bewaard Delen van persoonsgegevens met derden Al Hayat Dance Studio! deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Al Hayat Dance Studio! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Al Hayat Dance Studio! jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Rabobank is onze huisbankier. Middels elektronische bestanden ontvangen zij de incasso-opdrachten om verschuldigde bedragen van jouw bankrekening te kunnen incasseren. Hiertoe wordt jouw bankrekeningnummer door de Rabobank verwerkt. • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alhayat-dance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Al Hayat Dance Studio! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Al Hayat Dance Studio! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alhayat-dance.nl Al Hayat Dance Studio! heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. •